Bilgiler

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Gayrimenkul değerleme işlemi, talep sonrasında taşınmaza dair TAKBİS belgesinin internet üzerinden temin edilmesi sonrasında işe uygun deneyime sahip uzmanın görevlendirilmesi ile başlar. TAKBİS belgesi taşınmazın tapu sicilindeki kaydının en son şekli olup, taşınmazın il, ilçe, Mahalle, mevki, ada ve parsel bilgileri ile mülkiyet sahibi veya sahiplerinin isimleri, hisseleri ve var ise taşınmaz üzerinde kısıtlamalar veya bilgilendirmeleri içermektedir. Bu belge başlangıç ve resmi kurumlarda inceleme yapılabilmesi için öncelikli olan belge niteliğinde olup, sırası ile

  • Taşınmazın yasal belgelerinin incelenmesi (Tapu ve Belediye araştırmaları)
  • Taşınmazın yerinde incelenmesi ve fotoğraflanması
  • Toplanan verilerin değerlendirilmesi ve eğer başkaca bir araştırmaya gerek duyulmuyor ise raporun Ulusal ve/vaya Uluslararası Değerleme Standartları, Ekspertiz yönetmelik ve Şartnameleri’ ne bağlı kalınarak ekine taşınmaz ve belgelerin fotoğrafları konularak tanzim edilmesi
  • Tanzim edilmiş olan raporun kontrol ekibinden görevli değerleme uzmanınca detaylı kontrol edilmesi ve belgeler ile uyumunun teyit edilmesi, Raporun talep eden şahıs veya kuruma teslimi ile sonuçlanmaktadır.

Her bir rapor başlangıcından bitimine dek kayıt, operasyon, planlama, rapor takip, değerleme uzmanı, kontrol uzmanı ve sorumlu değerleme uzmanı aşamalarından geçmekte ve son olarak muhasebe birimlerince kayıt altına alınarak oldukça profesyonel ekipler tarafından yönetilmekte olup, raporların güvenilir, tarafsız, objektif ve mesleki etik ilkelere uygun hazırlanması ön koşuldur.
Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Bir gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin güncel piyasa koşullarına göre olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen verilere dayanarak belirlenmesidir.Ülkemizde gayrimenkul...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı : Bir gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin güncel piyasa koşullarına göre olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen verilere dayanarak...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlama Süreçleri

1. Değerlemenin TanımlanmasıTaşınmazın tanımıTaşınmazın mülkiyet haklarının tanımıRaporun kullanımıDeğer tanımıDeğer tarihiDeğerlemenin kapsamıDiğer sınırlayıcı koşullar2. Ön Analiz Veri Seçimi ve ToplanmasıGenelÖzelRekabetçi...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporu Neler İçerir?

Gayrimenkul değerleme raporu, o taşınmaza dair TAKBİS belgesi, (taşınmazın tapu sicili kaydını, teknik bilgilerini, mülkiyet bilgilerini, taşınmaz üzerinde mevcut kısıtlamaları vs. bilgileri içermektedir.) Bu belgeye ek...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunu Ne Amaçla Kullanılır?

Sahip olduğumuz veya almayı düşündüğümüz her türlü gayrimenkulün yasal durumu, belgelere ve kayıtlara olan uyumu, mevcut ve olası riskleri, olumlu ve olumsuz özellikleri ile güncel piyasa koşullarındaki değerini öğrenmek,...

Detaylar
Değerleme Yöntemleri

Gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım gerçekleşen alım - satım fiyatlarının konu edildiği piyasa değeri yaklaşımıdır. Piyasa Değeri Analizi verileri yeterli düzeyde ve karşılaştırılabilir nitelikte...

Detaylar
Maliyet Yöntemi

Kullanılan bu yöntem, belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların...

Detaylar
Gelir Yöntemi

Taşınmazların, getirmesi olası olan gelirlere göre değeri belirlenebiliyorsa, bu durumda Gelir yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde, bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde kriter, elde edilebilecek net gelir oluyor. Bu...

Detaylar
Emsal Karşılaştırma Yöntemi

Kullanılan bu yöntem; benzer mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Geçerlilik Şartları

Ülke genel ekonomik koşullarında değişiklik olmaması,Ülke siyasi yapısında büyük değişiklikler olmaması,Doğal afetler sonucu gayrimenkulde ve bölgede zarar oluşmaması,Toplumsal hareketler sonucu gayrimenkulde ekonomik...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Uygunluk Beyanı

Yapılan değerleme çalışmasının SPK mevzuatlarına ve UDES Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği ve aşağıdaki hususların teyidi ile sağlandığı beyan olunur. Raporda sunulan bulgular değerleme uzmanlarının...

Detaylar
Gayrimenkulün Yaşamımızdaki Yeri ve Küresel Bazda Konumu

Gayrimenkul, fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Bu tanım içerisinde gayrimenkulleri (konut nitelikli) yerleşim amaçlı yapılar ile (ofis, alış veriş...

Detaylar