Hizmetlerimiz

Hizmet Ağımız

Hizmet Ağımız

Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Güvenilir, Tarafsız ve Kaliteli Hizmet..
Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun Seri: VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 22.02.2008 tarih ve 6/239 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı, “Bankalara değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik “ çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ (BDDK) nun, 12.01.2012 tarih ve 4531 sayılı Kararı ile , gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.
Hakkımızda